METINĀŠANAS IEKĀRTU PĀRBAUDE PĒC EN 50504 STANDARTA UN RŪPNĪCAS PARAMETRU ATJANOŠANA (KALIBRĒŠANA)

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar 2014.gada 1.jūlija Eiropas Savienības prasībām, visiem dzeldzs un alumīnija konstrukciju izstrādājumiem ir jābūt ar CE marķējumu. Tādējādi visām loka metināšanas iekārtām ir jābūt atbilstoši pārbaudītām saskaņā ar EN50504 standartu. Pārbaude nepieciešama, lai varētu apliecināt izmantojamā aprīkojuma lietošanas derīgumu. Pārbaudi, atbilstoši EN50504 reglamentē tādi standarti kā EN 60974, ISO 3834, EN 1090, ISO 9001, BS OHSAS 18001, LR likumdošanas akti un Eiropas Savienības direktīvas.

Pārbaudes, atbilstoši EN50504 tiek īpaši ieteiktas tiem uzņēmumiem, kas tiecās uz to, lai tērauda un to konstrukciju izstrādājumiem būtu CE marķējums, kas atbilst ISO 3834, EN 1090 un citām starptautiskajām prasībām; atbilstu LR un ES direktīvu prasībām pēc darba iekārtu drošības.

Pārbaudēm atbilstoši EN50504 ir jābūt izpildītām ar statiskās slodzes portatīvajām iekārtām, kurām ir jābūt sertifikātam no meteroloģiskā centra par iekārtas kalibrāciju.

Pēc EN50504 prasībām, kā apliecinājumam par iekārtas derīgumu tā izmantošanā loka metnāšanai, ir jābūt mērītam:

  1. Metināšanas spriegums;
  2. Metināšanas strāva
  3. Metināmās stieples padošanas ātrums pusautomātiem
  4. Strāvas kabeļa pretastība.

Pēc pārbaudes veikšanas tiek izsniegts sertifikāts.

Augstāk minētā pārbaude parasti tiek veikta vienu reizi gadā. Gadījumos, ja iekārtu ražotājs ir rekomendējis savādāk, vai ir aizdomas uz iekārtas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, vai arī pēc iekārtas remonta- var tikt veiktas biežāk.

Pārbaude atbilstoši EN50504 standartam ļauj noteikt, vai metināšanas iekārtas parametri (strāva, stieples padošanas ātrums u.c.) atbilst ražotāja noteiktajiem un vai tās ir drošas un derīgas lietošanai.

Ja metināšanas iekārtu parametri neatbilst ražotāja noteiktajiem, tad ir jāveic rūpnīcas parametru atjaunošana (kalibrēšana), lai metināmā iekārta būtu derīga izmantošanai.

SIA’’SERPANTĪNS’’ Jums garantē, ka šos pakalpojumus Jums sniegs kvalificēti speciālisti, kas operatīvā laika posmā spēs savest Jūsu metināmās iekārtas darba stāvoklī, atbilstoši visiem pieprasītajiem standartiem. Pakalpojums tiek veikts ar kvalitatīvām un pārbaudītām iekārtām, kas nozīmē, ka visi uzstādītie parametri būs precīzi un droši. Izsniedzam atbilstoši veiktajām pārbaudēm sertifikātu.

  Metināšanas iekārtu pārbaude pēc EN 50504 standarta