Administrācija

Darbinieku kontakti

Linda Almazova

Telefons:+371 673 83865
E-pasts:

Sergejs Zujevs

Direktors

Telefons:+371 673 83865
E-pasts:

Irina Reutova

Galvenā grāmatvede

Telefons:+371 673 83865
E-pasts: